Historijat razvojA

Planinarsko-smučarsko društvo ”Prenj” iz Mostara je još u periodu 1962 – 1964. godine uputilo jedan broj svojih članovana na savezne tečajeve GSS organizovane na Vlašiču i Treskavici. Početkom 1965. godine kada tečaj završava pet članova na Platku, poslije čega se stiču uslovi za fomiranje Stanice Gorske službe spašavanja pri PSD ”Prenj” Mostar. Krajem iste godine Stanica je utrostručila svoje brojno stanje što nedvojbeno govori i svjedoči koliko je interesovanje pobudila, te sa koliko su žara i entuzijazma mladi prihvatili zadatke i obaveze, a svjesni odgovornosti i ličnih rizika. Svih ovih godina, posebno u vrijeme prije 1992. godine, Stanica je djelovala kao sekcija u Društvu, sa širokom autonomijom u aktivnostima. Sve to je omogućavalo da se u Društvu iznađu neophodna finansijska sredstva za nabavku kolektivne i lične opreme spasavoca i za njihovo permanentnu edukaciju. Podmalađivanje i kadrovsko obnavljanje novim članovima bio je i ostao stalni zadatak.
Aktivnosti Stanice u periodu od 1992 do 1995.godine nisu prekidane. Ispoljene su kroz stavljanje svih ljudskih i materijalnih resursa na raspolaganje odbrani domovine Bosne i Hercegovine od agresije, najprije u sklopu inžinjerijske jedinice u ”Mostarskom bataljonu”, a potom kroz aktivnosti u Opštinskom štabu civilne zaštite na relaciji Mostar – Ravni – Glogovo, osiguravajući nesmetanu planinsku komunikaciju u veoma teškim uslovima. Potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma (1996.) rasformirane su sve jedinice Civilne zaštite, pa tako i ova jedinica. Ubrzo poslije ovoga obnovljen je rad Društva, a aktivnost Stanice nije bilo objektivno moguće pokrenuti zbog nedostatka kadrova (raseljeni su po svim kontinentima) te nedostatka materijalnih sredstava i opreme.
Tragedija čeških planinara na Prenju (predio Lučine) 2005. godine inicirala je neophodnost aktivnosti na ponovnom aktiviranju Stanice GSS. Sedam registrovanih spasavaoca, tri pripravnika i deset početnika bili su neophodan temeljac sa kojim se krenulo u potrebne aktivnosti u decembru 2005. godine. U nastojanju da se rad Stanice organizuje na što bolji način i da udovolji odredbama Zakona o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nesreća u Federaciji Bosne i Hercegovine pristupili smo organizovanjuu Stanice kao samostalnog udruženja građana, te sve zakonom, predviđene poslove obavili u toku 2007. godine. Stanica je nesebično pomagala i drugim sredinama da stvore uslove za svoje djelovanje. Na tečajevima i vježbama koje organizujemo za edukaciju naših članova obavezno uključujemo i pripadnike iz drugih sredina i Stanica, posebno iz planinarskih društava iz okruženja (Jablanica, Konjic, Posušje), odnosno iz sredina koje gravitiraju matičnim planinama Prenju, Čvrsnici i Čabulji, stvarajući tako uslove da i ove sredine dobiju svoje stanice Gorske službe spašavanja.

GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA - STANICA MOSTAR DANAS

Gorska služba spašavanja-Stanica Mostar (GSS- Stanica Mostar) dobrovoljna je, neprofitna organizacija specijalizovana za spašavanje u planinama, stijenama, speleološkim objektima, prirodnim nepogodama i drugim nepristupačnim mjestima kada pri spašavanju treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti posebnu, namjensku, opremu. To uključuje nesreće u planinskim područjima, stijenama, speleološkim objektima, strmim i teško prohodnim terenima, nesreće koje se dogode u posebno teškim vremenskim prilikama (snijeg, hladnoća, led, magla i sl.). Područja rada gorske službe spašavanja često su i urbane sredine te druga neplaninska područja. Osposobljeni smo za potrage za izgubljenim osobama te akcije na visokim urbanim objektima, tunelima i cijevima, u prometnim nesrećama te kod niza ekstremnih sportova. Osim spašavanja i pružanja prve pomoći unesrećenima na nepristupačnim mjestima, važna aktivnost Gorske službe spašavanja je edukacija i prevencija, dakle sprečavanje i izbjegavanje nesreća. U okviru GSS Stanice Mostar djeluju slijedeće komisije i sekcije:Komisija za školovanje, Alpinistička sekcija, Smučarska sekcija, Sekcija za orjentaciju i topografiju, Sekcija za telekomunikacije, Sekcija za informisanje i analitiku, Sekcija za potragu i lavine, Medicinska sekcija, Biciklistička sekcija. GSS Stanicu Mostar čine najspremniji alpinisti, speleolozi, doktori te visokogorski planinari i skijaši, koji su posebnim obukama u zimskim i u ljetnim uslovima osposobljeni za sve tehnike gorskog spašavanja, spašavanja uz pomoć helikoptera, za potrage na nepristupačnim terenima, te pružanje prve medicinske pomoći. Djelovanje GSS Stanice Mostar i njenih članova je dobrovoljno i oni za obavljene akcije spašavanja ne dobivaju naknadu (plaću). Spasavaoci Gorske službe spašavanja Stanice Mostar su obučeni i istrenirani u skladu sa strogim međunarodnim principima i kriterijima IKAR-CISA-e, Komisije za GSS Planinarskog saveza BiH/FBiH i Komisije za tehniku spašavanja i školovanje kadrova GSS Federacije BiH.

GSS Stanica Mostar je danas brza, visoko mobilna i opremljena služba koja može odgovoriti na sve izazove i po potrebi može da djeluje na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. GSS Stanica Mostar posjeduje pojedinačnu i kolektivnu specijalističku tehničku opremu za spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima.Sva oprema posjeduje evropske i međunarodne certifikate: UIAA, CE, ISO. Članica smo i jedan od tri pokretača i osnivača Gorske službe spašavanja Federacije BiH (GSS FBiH). Nalazimo se u sastavu Civilne zaštite grada Mostara, te u ugovornom odnosu sa Gradom Mostarom. U ugovornom odnosu smo i sa Civilnom zaštitom HNK/Ž. GSS Stanica Mostar se o sigurnosti građana, planinara, turista i gostiju brine još od 1965. godine. Služba posjeduje pedesetogodišnje iskustvo i rezultate , koje su izvedene uspješno, bez pogreške i sigurno. U svim tim akcijama uvijek je umanjen nepovoljan učinak nesreće i ozljede, smanjena invalidnost i ubrzan oporavak ozljeđenima, a u mnogo navrata, često i u dramatskim okolnostima, izravno je spašen ljudski život. To saznanje najveća je naknada za sav trud gorskih spasioca.