Stijenska vježba na brdu Stolac

OAuthException: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

Stijenske vježbe Stanice su jedne od najdražih aktivnosti svakog gorskog spasavaoca,a pogotovo ako vježbu organizuje i vodi Alpinistička sekcija GSS-Stanice Mostar.

“Uvježbavanje tehnika kretanja spasavaoca u stijeni i rad sa tehničkom opremom u stijeni ” tema je vježbe koja će se održati u nedjelju 15.11.2015.godine na lokalitetu Sportskog penjališta na brdu Stolac iznad Mostara.

Vježbu vodi Jasmin Čolaković,registrovani spasavaoc.

Okupljanje spasavaoca je u 8:30 sati na brdu Stolac.