Obuka potražnih timova u Sloveniji

U periodu 19.-22.05.2016.god. na lokalitetu Virnikova planina u Sloveniji održan je ljetni seminar potražnih timova po IPO sistemu na kojem su učestvovali Elvir Ćišić i pas Rex. Kroz dnevne i noćne teorijske i praktične aktivnosti, vježbale su se organizacije potrage na terenu, procjena i rad sa više markera (unesrećenih), socijalizacija i prva pomoć za pse na terenu.Na seminaru je prisustvovao instruktor Matjaž Zanut koji je održao predavanja o markiranju,igri,mirisima i njihovom kretanju.Na seminaru su prisustvovala 33 tima za potrage.